Petman running stories

De Petman verhalen zijn gepubliceerd in het onvolprezen clubblad Coe Nein van de Nijmeegse Studenten Atletiek Vereniging 't Haasje.
De verhalen zijn in chronologische volgorde waarbij het meest recente verhaal bovenaan staat.